Säädökset alkuperäisinä: 2019

1150/2019
Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1149/2019
Laki osuuskuntalain 4 luvun 16 §:n muuttamisesta
1148/2019
Laki esitutkintalain 4 luvun 8 §:n muuttamisesta
1147/2019
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1146/2019
Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
1145/2019
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta 
1144/2019
Laki asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 15 §:n muuttamisesta
1143/2019
Laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1142/2019
Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1141/2019
Laki ulosottokaaren 3 ja 4 luvun muuttamisesta
1140/2019
Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta
1139/2019
Laki osakeyhtiölain 3 luvun 17 §:n muuttamisesta
1138/2019
Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain muuttamisesta
1137/2019
Laki saamen kielilain 2 ja 27 §:n muuttamisesta
1136/2019
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1135/2019
Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
1134/2019
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
1133/2019
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta
1132/2019
Laki vaalilain muuttamisesta
1131/2019
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta
1130/2019
Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1129/2019
Laki perintökaaren 20 luvun muuttamisesta
1128/2019
Laki lahjanlupauslain 6 §:n muuttamisesta
1127/2019
Laki shekkilain 66 §:n muuttamisesta
1126/2019
Laki vekselilain 88 §:n muuttamisesta
1125/2019
Laki avioliittolain muuttamisesta
1124/2019
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1123/2019
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
1122/2019
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1121/2019
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1120/2019
Valtiovarainministeriön asetus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista
1119/2019
Laki öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta
1118/2019
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1117/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 18 §:n muuttamisesta
1116/2019
Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1115/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
1114/2019
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
1113/2019
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1112/2019
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1111/2019
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1110/2019
Kasvinterveyslaki
1109/2019
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1108/2019
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1107/2019
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta
1106/2019
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2020
1105/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä
1104/2019
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2020
1103/2019
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
1102/2019
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
1101/2019
Valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.