Säädökset alkuperäisinä: 2019

1200/2019
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1199/2019
Laki kansaneläkelain 85 §:n muuttamisesta
1198/2019
Laki lastensuojelulain 22 §:n muuttamisesta
1197/2019
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta 
1196/2019
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
1195/2019
Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 c §:n muuttamisesta
1194/2019
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta
1193/2019
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 e §:n muuttamisesta
1192/2019
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 87 §:n muuttamisesta
1191/2019
Laki siviilipalveluslain 93 §:n muuttamisesta
1190/2019
Laki liikenteen palveluista annetun lain 231 §:n muuttamisesta
1189/2019
Laki postilain 38 §:n muuttamisesta
1188/2019
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 31 ja 42 c §:n muuttamisesta
1187/2019
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 
1186/2019
Laki kolttalain 48 §:n muuttamisesta
1185/2019
Laki lukiolain 21 §:n muuttamisesta
1184/2019
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1183/2019
Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 74 §:n muuttamisesta
1182/2019
Laki uskonnonvapauslain 4 §:n muuttamisesta
1181/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1180/2019
Laki tullilain 76 §:n muuttamisesta
1179/2019
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1178/2019
Laki kuntalain 16 ja 20 §:n muuttamisesta
1177/2019
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1176/2019
Laki kuntarakennelain muuttamisesta
1175/2019
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
1174/2019
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta
1173/2019
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1172/2019
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1171/2019
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
1170/2019
Laki kotikuntalain muuttamisesta
1169/2019
Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1168/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
1167/2019
Laki henkilökorttilain 3 ja 8 §:n muuttamisesta
1166/2019
Laki pelastuslain 89 ja 90 §:n muuttamisesta
1165/2019
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1164/2019
Laki passilain 5 c ja 21 §:n muuttamisesta
1163/2019
Laki ulkomaalaislain 138 §:n muuttamisesta
1162/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 16 ja 22 §:n muuttamisesta
1161/2019
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
1160/2019
Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1159/2019
Laki kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1158/2019
Laki tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1157/2019
Laki vihkimisoikeudesta
1156/2019
Laki Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä
1155/2019
Laki äitiyslain muuttamisesta
1154/2019
Laki etu- ja sukunimilain muuttamisesta
1153/2019
Laki tuomioistuinmaksulain 8 §:n muuttamisesta
1152/2019
Laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1151/2019
Laki isyyslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.