Säädökset alkuperäisinä: 2019

1350/2019
Laki rajavartiolain 60 §:n muuttamisesta
1349/2019
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
1348/2019
Laki Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta
1347/2019
Laki Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
1346/2019
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta annetun päätöksen muuttamisesta
1345/2019
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1344/2019
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1343/2019
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1342/2019
Valtioneuvoston asetus avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020–2022
1341/2019
Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020–2022
1340/2019
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta
1339/2019
Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä
1338/2019
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta
1337/2019
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1336/2019
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1335/2019
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:n muuttamisesta
1334/2019
Valtioneuvoston asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1333/2019
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1332/2019
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
1331/2019
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n 2 momentin 7 kohdan kumoamisesta
1330/2019
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1329/2019
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1328/2019
Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1327/2019
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen 16 §:n muuttamisesta
1326/2019
Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1325/2019
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1324/2019
Valtioneuvoston asetus eräistä toimenpiteistä ja asiakirjoista isyysasioissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1323/2019
Valtioneuvoston asetus etu- ja sukunimistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1322/2019
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta
1321/2019
Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä
1320/2019
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista vuosina 2020 ja 2021
1319/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2020 ja 2021
1318/2019
Ulkoministeriön asetus ulkoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1317/2019
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta
1316/2019
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1315/2019
Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
1314/2019
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta
1313/2019
Laki työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta
1312/2019
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1311/2019
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n ja 7 luvun 5 a §:n kumoamisesta
1310/2019
Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
1309/2019
Valtioneuvoston asetus opintotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1308/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
1307/2019
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista vuodelle 2020
1306/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä
1305/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä
1304/2019
Valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2020
1303/2019
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista
1302/2019
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilasesikunnan jäsenvaltioiden Euroopan unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta (EU SOFA)
1301/2019
Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.