Säädökset alkuperäisinä: 2019

1400/2019
Laki vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjasta
1399/2019
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1398/2019
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
1397/2019
Laki elintarvikelain muuttamisesta
1396/2019
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1395/2019
Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta
1394/2019
Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1393/2019
Laki tuloverolain muuttamisesta
1392/2019
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1391/2019
Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta
1390/2019
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 16 §:n 4 momentin kumoamisesta
1389/2019
Laki palosuojelurahastolain 7 §:n muuttamisesta
1388/2019
Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta
1387/2019
Laki pelastuslain muuttamisesta
1386/2019
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020
1385/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1384/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1383/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2020
1382/2019
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta
1381/2019
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
1380/2019
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1379/2019
Oikeusministeriön asetus äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1378/2019
Oikeusministeriön asetus isyys- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1377/2019
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1376/2019
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1375/2019
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1374/2019
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta
1373/2019
Laki lukiolain 59 §:n muuttamisesta
1372/2019
Laki perusopetuslain 41 §:n muuttamisesta
1371/2019
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta
1370/2019
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1369/2019
Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
1368/2019
Laki kuntalain muuttamisesta
1367/2019
Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta 
1366/2019
Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1365/2019
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 110 §:n muuttamisesta
1364/2019
Laki järjestyslain 24 §:n muuttamisesta
1363/2019
Laki tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 23 §:n muuttamisesta
1362/2019
Laki ampumaratalain 15 §:n muuttamisesta
1361/2019
Laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta
1360/2019
Laki viihdelaitelain 16 §:n muuttamisesta
1359/2019
Laki rahankeräyslain 35 §:n muuttamisesta
1358/2019
Laki arpajaislain 66 §:n muuttamisesta
1357/2019
Laki henkilökorttilain 37 §:n muuttamisesta
1356/2019
Laki passilain 37 §:n muuttamisesta
1355/2019
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta
1354/2019
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 46 §:n muuttamisesta
1353/2019
Laki poliisilain 5 luvun 62 §:n ja 8 luvun 7 §:n muuttamisesta
1352/2019
Laki meripelastuslain 25 a §:n kumoamisesta
1351/2019
Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 56 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.