Säädökset alkuperäisinä: 2019

50/2019
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
49/2019
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
48/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain 87 §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista
47/2019
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 b §:n muuttamisesta
46/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019
45/2019
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
44/2019
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
43/2019
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12 §:n muuttamisesta
42/2019
Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 4 ja 14 §:n muuttamisesta
41/2019
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
40/2019
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
39/2019
Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
38/2019
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 §:n muuttamisesta
37/2019
Laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin annetun lain 4 §:n muuttamisesta
36/2019
Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
35/2019
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
34/2019
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 
33/2019
Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
32/2019
Laki Syyttäjälaitoksesta
31/2019
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
30/2019
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 10 b §:n muuttamisesta
29/2019
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
28/2019
Laki työttömyysturvalain 1 luvun 8 a §:n muuttamisesta
27/2019
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
26/2019
Laki elatustukilain 1 §:n muuttamisesta
25/2019
Laki äitiysavustuslain 1 §:n muuttamisesta
24/2019
Laki lapsilisälain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta
23/2019
Laki vammaisetuuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
22/2019
Laki sairausvakuutuslain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
21/2019
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
20/2019
Laki eläketukilain 6 §:n muuttamisesta
19/2019
Laki rintamasotilaseläkelain 1 §:n muuttamisesta
18/2019
Laki takuueläkkeestä annetun lain 2 ja 23 §:n muuttamisesta
17/2019
Laki kansaneläkelain 4 §:n muuttamisesta
16/2019
Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa
15/2019
Laki ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta
14/2019
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
13/2019
Laki poliisilain 2 luvun 21 §:n muuttamisesta
12/2019
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
11/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
10/2019
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
9/2019
Laki rajavartiolain muuttamisesta
8/2019
Laki diplomaattisten edustustojen tai konsuliedustustojen diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyöstä Perun kanssa tehdystä sopimuksesta
7/2019
Laki diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta
6/2019
Valtioneuvoston asetus öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
5/2019
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin
4/2019
Valtioneuvoston asetus yritystukien tutkimusjaostosta
3/2019
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta
2/2019
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.