Säädökset alkuperäisinä: 2019

100/2019
Laki metsästyslain 38 b §:n muuttamisesta
99/2019
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 a ja 7 c §:n muuttamisesta
98/2019
Laki riistavahinkolain 35 ja 37 §:n muuttamisesta
97/2019
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 
96/2019
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
95/2019
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 37 ja 64 §:n muuttamisesta
94/2019
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta 
93/2019
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 31 ja 33 §:n muuttamisesta
92/2019
Laki kalastuslain 92 §:n muuttamisesta
91/2019
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
90/2019
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 7 §:n kumoamisesta
89/2019
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 1 ja 15 §:n muuttamisesta
88/2019
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
87/2019
Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain kumoamisesta
86/2019
Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain kumoamisesta
85/2019
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
84/2019
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta
83/2019
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
82/2019
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
81/2019
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
80/2019
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 46 g §:n muuttamisesta
79/2019
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 91 §:n muuttamisesta
78/2019
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta
77/2019
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 50 §:n muuttamisesta
76/2019
Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
75/2019
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
74/2019
Laki eläinlääkintähuoltolain 33 §:n muuttamisesta
73/2019
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 41 §:n muuttamisesta
72/2019
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
71/2019
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 45 ja 46 §:n muuttamisesta
70/2019
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 37 §:n muuttamisesta
69/2019
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 35 §:n muuttamisesta
68/2019
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
67/2019
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 5 ja 7 a §:n muuttamisesta
66/2019
Laki taimiaineistolain 3 a §:n muuttamisesta
65/2019
Laki siemenkauppalain 24 §:n muuttamisesta
64/2019
Laki lannoitevalmistelain 29 §:n muuttamisesta
63/2019
Laki rehulain 37 §:n muuttamisesta
62/2019
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
61/2019
Laki elintarvikelain 84 §:n muuttamisesta
60/2019
Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
59/2019
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
58/2019
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
57/2019
Laki avioliittolain muuttamisesta
56/2019
Laki kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta
55/2019
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
54/2019
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
53/2019
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
52/2019
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
51/2019
Laki luotsauslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.