Säädökset alkuperäisinä: 2019

1450/2019
Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta
1449/2019
Laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1448/2019
Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
1447/2019
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta
1446/2019
Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1445/2019
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1444/2019
Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1443/2019
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1442/2019
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1441/2019
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
1440/2019
Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1439/2019
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta
1438/2019
Laki aravarajoituslain 21 §:n muuttamisesta
1437/2019
Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1436/2019
Laki aravalain 39 §:n muuttamisesta
1435/2019
Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1434/2019
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
1433/2019
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 36 §:n muuttamisesta
1432/2019
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1431/2019
Laki etuostolain 22 §:n muuttamisesta
1430/2019
Laki ulkoilulain 30 a §:n muuttamisesta
1429/2019
Laki maastoliikennelain muuttamisesta
1428/2019
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 37 §:n muuttamisesta
1427/2019
Laki luonnonsuojelulain 61 ja 62 §:n muuttamisesta
1426/2019
Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain muuttamisesta
1425/2019
Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1424/2019
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1423/2019
Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1422/2019
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1421/2019
Laki jätelain 137 §:n muuttamisesta
1420/2019
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1419/2019
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1418/2019
Laki työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n muuttamisesta
1417/2019
Laki työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1416/2019
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1415/2019
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1414/2019
Laki eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
1413/2019
Laki ulkoilulain 29 §:n muuttamisesta
1412/2019
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1411/2019
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
1410/2019
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1409/2019
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta
1408/2019
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
1407/2019
Laki maa-aineslain muuttamisesta
1406/2019
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
1405/2019
Laki työaikalain muuttamisesta
1404/2019
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
1403/2019
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1402/2019
Laki meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportointivelvollisuudesta 
1401/2019
Laki merilain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.