Säädökset alkuperäisinä: 2019

150/2019
Valtioneuvoston asetus eräiden valtion asuntolainojen enimmäiskorosta annetun asetuksen muuttamisesta
149/2019
Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
148/2019
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
147/2019
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
146/2019
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
145/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta
144/2019
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
143/2019
Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n kumoamisesta
142/2019
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
141/2019
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
140/2019
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
139/2019
Valtioneuvoston asetus vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
138/2019
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista
137/2019
Laki rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta
136/2019
Laki arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta
135/2019
Laki polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
134/2019
Laki autoverolain 1 §:n muuttamisesta
133/2019
Laki ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta
132/2019
Laki tieliikennelain muuttamisesta
131/2019
Laki ajokorttilain muuttamisesta
130/2019
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
129/2019
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
128/2019
Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta
127/2019
Laki työsopimuslain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta
126/2019
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta
125/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
124/2019
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
123/2019
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
122/2019
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
121/2019
Laki tiedustelutoiminnan valvonnasta
120/2019
Verohallinnon päätös yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2017
119/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä
118/2019
Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
117/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä
116/2019
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
115/2019
Laki aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n muuttamisesta
114/2019
Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain muuttamisesta
113/2019
Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
112/2019
Laki energiatehokkuuslain 25 §:n 5 momentin kumoamisesta
111/2019
Laki maakaasumarkkinalain 21 ja 59 §:n muuttamisesta
110/2019
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
109/2019
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
108/2019
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
107/2019
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2019 maksettavasta kansallisesta tuesta
106/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta
105/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
104/2019
Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
103/2019
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
102/2019
Laki kiinteistörekisterilain 11 §:n muuttamisesta
101/2019
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.