Säädökset alkuperäisinä: 2019

200/2019
Laki lastensuojelulain 46 §:n muuttamisesta
199/2019
Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta
198/2019
Laki holhoustoimesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
197/2019
Laki adoptiolain 63 ja 95 §:n muuttamisesta
196/2019
Laki avioliittolain 23 a §:n muuttamisesta
195/2019
Laki hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta
194/2019
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
193/2019
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta
192/2019
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
191/2019
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
190/2019
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
189/2019
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
188/2019
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n muuttamisesta
187/2019
Laki turvallisuustutkintalain muuttamisesta
186/2019
Laki osuuskuntalain 16 luvun 7 §:n 1 momentin kumoamisesta
185/2019
Laki asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 7 §:n 1 momentin kumoamisesta
184/2019
Laki osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
183/2019
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
182/2019
Laki arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta
181/2019
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
180/2019
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
179/2019
Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta
178/2019
Laki tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta
177/2019
Laki perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta
176/2019
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
175/2019
Laki kuntalain muuttamisesta
174/2019
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta
173/2019
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
172/2019
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttami-sesta
171/2019
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain muuttamisesta
170/2019
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
169/2019
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
168/2019
Laki lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdystä sopimuksesta
167/2019
Laki lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdystä sopimuksesta
166/2019
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta
165/2019
Ulkoministeriön asetus Nepalin maaseudun vesi- ja sanitaatiohankkeen toista vaihetta koskevan Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
164/2019
Valtioneuvoston asetus raaka-ainetakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta
163/2019
Oikeusministeriön asetus äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista
162/2019
Valtioneuvoston asetus henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista äitiysasioissa
161/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
160/2019
Ulkoministeriön asetus Tansanian vero-ohjelman tukemisesta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
159/2019
Sisäministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
158/2019
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
157/2019
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
156/2019
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
155/2019
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
154/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
153/2019
Ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
152/2019
Sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun sisäministeriön asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
151/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.