Säädökset alkuperäisinä: 2019

350/2019
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta
349/2019
Laki eläintautilain muuttamisesta
348/2019
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta 
347/2019
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta
346/2019
Laki vuosilomalain muuttamisesta
345/2019
Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta
344/2019
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta
343/2019
Laki veronkantolain 38 ja 71 §:n muuttamisesta
342/2019
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
341/2019
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
340/2019
Laki turvallisuusselvityslain 25 §:n muuttamisesta
339/2019
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
338/2019
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta
337/2019
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
336/2019
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
335/2019
Laki puolustusvoimista annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
334/2019
 Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta
333/2019
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta
332/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa
331/2019
Laki asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta
330/2019
Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta
329/2019
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
328/2019
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
327/2019
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n ja 5 luvun 1 §:n muuttamisesta
326/2019
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
325/2019
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
324/2019
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun muuttamisesta
323/2019
Laki pakkokeinolain 2 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta
322/2019
Laki esitutkintalain muuttamisesta
321/2019
Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta
320/2019
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
319/2019
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
318/2019
Laki riistavahinkolain muuttamisesta
317/2019
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
316/2019
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta
315/2019
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
314/2019
Museolaki
313/2019
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
312/2019
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
311/2019
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
310/2019
Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
309/2019
Laki tuloverolain 119 ja 120 §:n muuttamisesta
308/2019
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
307/2019
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
306/2019
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
305/2019
Laki aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta
304/2019
Laki Digi- ja väestötietovirastosta
303/2019
Vuoden 2019 lisätalousarvio
302/2019
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
301/2019
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.