Säädökset alkuperäisinä: 2019

400/2019
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
399/2019
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 3 §:n muuttamisesta
398/2019
Laki maksulaitoslain muuttamisesta
397/2019
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
396/2019
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
395/2019
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
394/2019
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
393/2019
Laki ajokorttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
392/2019
Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
391/2019
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
390/2019
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n 2 momentin 4 kohdan kumoamisesta 
389/2019
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
388/2019
Laki polttoainemaksusta annetun lain 2 ja 18 §:n muuttamisesta
387/2019
Laki pelastuslain 89 §:n muuttamisesta
386/2019
Laki koulumatkatukilain 4 §:n muuttamisesta
385/2019
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
384/2019
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta
383/2019
Laki laiva-apteekista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
382/2019
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
381/2019
Laki ilmailulain muuttamisesta
380/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
379/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
378/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta
377/2019
Laki autoverolain 28 §:n muuttamisesta
376/2019
Laki alusrekisterilain muuttamisesta
375/2019
Laki aluskiinnityslain 44 §:n muuttamisesta
374/2019
Laki ajoneuvoverolain 63 §:n muuttamisesta
373/2019
Laki ajoneuvolain 3 §:n muuttamisesta
372/2019
Laki ajokorttilain muuttamisesta
371/2019
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
370/2019
Laki Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun
369/2019
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
368/2019
Laki rikoslain muuttamisesta
367/2019
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
366/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
365/2019
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta
364/2019
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
363/2019
Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdystä sopimuksesta
362/2019
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
361/2019
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista annetun päätöksen 11 ja 16 §:n muuttamisesta
360/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä annetun ympäristöministeriön asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
359/2019
Valtioneuvoston asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökauppakaudelle 2021–2030
358/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 ja liitteen 2 muuttamisesta
357/2019
Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019–2021
356/2019
Valtioneuvoston asetus metsätuhojen torjunnasta annetun lain 10 §:n voimaantulosta
355/2019
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 19 §:n muuttamisesta
354/2019
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
353/2019
Valtioneuvoston asetus valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta
352/2019
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
351/2019
Laki avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.