Säädökset alkuperäisinä: 2019

450/2019
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2019 noudatettavasta menettelystä
449/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
448/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
447/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta
446/2019
Laki geenitekniikkalain 24 a §:n muuttamisesta
445/2019
Laki muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta
444/2019
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta
443/2019
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
442/2019
Laki puolustusvoimista annetun lain 37 §:n muuttamisesta
441/2019
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 ja 3 muuttamisesta
440/2019
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljelystarkastusten suorittamisesta
439/2019
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
438/2019
Laki jätelain muuttamisesta
437/2019
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
436/2019
Laki kansalaisaloitelain muuttamisesta
435/2019
Laki kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta
434/2019
Laki maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
433/2019
Laki julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta
432/2019
Laki hallintolain muuttamisesta
431/2019
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
430/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille kaudelle 2021–2025 maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisen määräajan pidentämisestä
429/2019
Valtioneuvoston asetus vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen I muuttamisesta
428/2019
Laki muinaismuistolain muuttamisesta
427/2019
Laki kalastuslain muuttamisesta
426/2019
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
425/2019
Laki kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain muuttamisesta
424/2019
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
423/2019
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
422/2019
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
421/2019
Laki rintamasotilaseläkelain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta
420/2019
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
419/2019
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta
418/2019
Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä
417/2019
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
416/2019
Laki hiilen energiakäytön kieltämisestä
415/2019
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta
414/2019
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
413/2019
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
412/2019
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
411/2019
Laki kirkkolain muuttamisesta
410/2019
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
409/2019
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
408/2019
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta
407/2019
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta
406/2019
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta
405/2019
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 31 ja 33 §:n muuttamisesta
404/2019
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta 
403/2019
Laki sijoitusrahastolain 26 luvun 2 §:n ja 27 luvun 7 §:n muuttamisesta
402/2019
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 22 §:n ja 8 luvun 2 §:n muuttamisesta
401/2019
Laki arvopaperimarkkinalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.