Säädökset alkuperäisinä: 2019

500/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen monikerrosputkien ja niiden liittimienolennaisista teknisistä vaatimuksista
499/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista
498/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen polypropeenista valmistettujenviemäriputkien ja putkiyhteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista
497/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen vesikalusteiden olennaisista teknisistävaatimuksista
496/2019
Ympäristöministeriön ilmoitus asetuksista koskien rakennusten vesilaitteistoihin ja jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen rakennustuotteiden tyyppihyväksyntöjä
495/2019
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
494/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
493/2019
Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
492/2019
Laki panostajalain 7 §:n muuttamisesta
491/2019
Laki vankeuslain 19 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
490/2019
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta
489/2019
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n muuttamisesta
488/2019
Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta
487/2019
Laki esitutkintalain 4 luvun 19 §:n ja 9 luvun 4 §:n muuttamisesta
486/2019
Laki rikoslain muuttamisesta
485/2019
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen VI tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta
484/2019
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
483/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen lattiakaivojen olennaisista teknisistä vaatimuksista
482/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen yksisuuntaventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista
481/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen kupariputkien mekaanisten liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista
480/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen messinkisten ja kuparisten putkiyhteidenolennaisista teknisistä vaatimuksista
479/2019
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
478/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen vesilukkojen olennaisista teknisistä vaatimuksista
477/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen sulkuventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista
476/2019
Ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
475/2019
Valtioneuvoston asetus diplomaattisen, konsuli-, sotilas-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyön tekemisestä Brasilian kanssa tehdystä sopimuksesta
474/2019
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain muuttamisesta
473/2019
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 
472/2019
Laki kaupanvahvistajista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
471/2019
Laki maakaaren 12 luvun 2 §:n muuttamisesta
470/2019
Laki eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta
469/2019
Laki valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla
468/2019
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi
467/2019
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
466/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta
465/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
464/2019
Valtioneuvoston asetus tulenaran selluloidin varastossapidosta, käsittelystä ja kuljetuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
463/2019
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen I osan 2 muuttamisesta
462/2019
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
461/2019
Valtioneuvoston asetus Viron kanssa yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
460/2019
Valtioneuvoston asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn yhteistyöstä torjuttaessa öljyn ja muiden vahingollisten aineiden vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantumista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
459/2019
Laki Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
458/2019
Laki vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta
457/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2019
456/2019
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
455/2019
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen kupariputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista
454/2019
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2019
453/2019
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta
452/2019
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
451/2019
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.