Säädökset alkuperäisinä: 2019

550/2019
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
549/2019
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
548/2019
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
547/2019
Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta
546/2019
Laki toiminimilain muuttamisesta
545/2019
Laki tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä
544/2019
Tavaramerkkilaki
543/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
542/2019
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
541/2019
Laki Kevasta annetun lain muuttamisesta
540/2019
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 15 §:n muuttamisesta
539/2019
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 11 §:n muuttamisesta
538/2019
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
537/2019
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
536/2019
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
535/2019
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
534/2019
Laki terveydenhuoltolain 60 a §:n muuttamisesta
533/2019
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
532/2019
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
531/2019
Laki verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3–5 momentin kumoamisesta
530/2019
Laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä
529/2019
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
528/2019
Laki tuloverolain muuttamisesta
527/2019
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
526/2019
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
525/2019
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
524/2019
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
523/2019
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
522/2019
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
521/2019
Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta
520/2019
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
519/2019
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
518/2019
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
517/2019
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
516/2019
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
515/2019
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
514/2019
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta
513/2019
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
512/2019
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
511/2019
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
510/2019
Laki rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta
509/2019
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
508/2019
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
507/2019
Laki vankeuslain muuttamisesta
506/2019
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
505/2019
Laki vesilain muuttamisesta
504/2019
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
503/2019
Laki lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
502/2019
Laki ylioppilastutkinnosta
501/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.