Säädökset alkuperäisinä: 2019

600/2019
Siemenlaki
599/2019
Laki oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta
598/2019
Laki saatavien perinnästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
597/2019
Laki korkolain 2 §:n muuttamisesta
596/2019
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
595/2019
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä
594/2019
Laki kokonaisvaltaisesta ja tehostetusta kumppanuudesta Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta
593/2019
Laki tuloverolain 92 b §:n muuttamisesta
592/2019
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
591/2019
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
590/2019
Laki sotilastiedustelusta
589/2019
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 3 §:n muuttamisesta
588/2019
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
587/2019
Laki pakkokeinolain 2 ja 10 luvun muuttamisesta
586/2019
Laki rikoslain muuttamisesta
585/2019
Laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 9 luvun 6 §:n muuttamisesta
584/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
583/2019
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 10 ja 15 a §:n muuttamisesta
582/2019
Laki tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa
581/2019
Laki poliisilain muuttamisesta
580/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
579/2019
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta
578/2019
Laki kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta
577/2019
Valtioneuvoston asetus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta
576/2019
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta
575/2019
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
574/2019
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
573/2019
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta
572/2019
Laki virtuaalivaluutan tarjoajista
571/2019
Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä
570/2019
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n muuttamisesta
569/2019
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
568/2019
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta
567/2019
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain muuttamisesta 
566/2019
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
565/2019
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
564/2019
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
563/2019
Laki toimeentulotuesta annetun lain 14 g §:n 3 momentin kumoamisesta
562/2019
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annetun lain kumoamisesta 
561/2019
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain kumoamisesta
560/2019
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
559/2019
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n 3 momentin kumoamisesta
558/2019
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 §:n 3 momentin kumoamisesta
557/2019
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
556/2019
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta
555/2019
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n 5 momentin kumoamisesta 
554/2019
Laki lääkelain 30 e §:n muuttamisesta
553/2019
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta
552/2019
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä
551/2019
Laki mallioikeuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.