Säädökset alkuperäisinä: 2019

1500/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta
1499/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1498/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
1497/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020
1496/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1495/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
1494/2019
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1493/2019
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1492/2019
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1491/2019
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta
1490/2019
Laki lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1489/2019
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
1488/2019
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
1487/2019
Laki veripalvelulain 18 ja 23 §:n muuttamisesta
1486/2019
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
1485/2019
Laki biopankkilain muuttamisesta
1484/2019
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta 
1483/2019
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1482/2019
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
1481/2019
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1480/2019
Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1479/2019
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta annetun lain 98 §:n muuttamisesta
1478/2019
Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain 99 §:n muuttamisesta
1477/2019
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain 87 §:n muuttamisesta
1476/2019
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain 94 §:n muuttamisesta
1475/2019
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 3 §:n muuttamisesta
1474/2019
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1473/2019
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1472/2019
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
1471/2019
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1470/2019
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1469/2019
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1468/2019
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1467/2019
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1466/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1465/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista
1464/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1463/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1462/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1461/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista
1460/2019
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2020 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1459/2019
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1458/2019
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta
1457/2019
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020
1456/2019
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1455/2019
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta
1454/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista
1453/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista
1452/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista
1451/2019
Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.