Säädökset alkuperäisinä: 2019

650/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa
649/2019
Laki turvallisuusselvityslain 25 §:n muuttamisesta
648/2019
Laki tullilain 31 §:n muuttamisesta
647/2019
Laki poliisilain 2 luvun 21 §:n muuttamisesta
646/2019
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta
645/2019
Laki esitutkintalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
644/2019
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
643/2019
Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
642/2019
Laki rajavartiolain muuttamisesta
641/2019
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
640/2019
Laki meripelastuslain muuttamisesta
639/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa
638/2019
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 86 §:n muuttamisesta
637/2019
Laki yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
636/2019
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
635/2019
Laki ulkomaalaislain 131 §:n muuttamisesta
634/2019
Laki turvallisuusselvityslain 25 ja 32 §:n muuttamisesta
633/2019
Laki todistajansuojeluohjelmasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
632/2019
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
631/2019
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
630/2019
Laki rahankeräyslain 27 §:n muuttamisesta
629/2019
Laki passilain 29 §:n muuttamisesta
628/2019
Laki poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
627/2019
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta
626/2019
Laki poliisilain muuttamisesta
625/2019
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 49 §:n muuttamisesta
624/2019
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
623/2019
Laki lähestymiskiellosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
622/2019
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
621/2019
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta
620/2019
Laki henkilökorttilain 17 ja 31 §:n muuttamisesta
619/2019
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
618/2019
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
617/2019
Laki arpajaislain 42 b §:n muuttamisesta
616/2019
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
615/2019
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta härkäpavun kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
614/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista
613/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus haahkan metsästyksen rajoittamisesta
612/2019
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta
611/2019
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
610/2019
Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä
609/2019
Valtioneuvoston asetus vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen II muuttamisesta
608/2019
Valtiovarainministeriön asetus osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista
607/2019
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdystä sopimuksesta
606/2019
Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
605/2019
Laki vankeuslain 2 luvun 9 §:n kumoamisesta
604/2019
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 ja 37 §:n muuttamisesta
603/2019
Laki rikoslain 2 a luvun muuttamisesta
602/2019
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
601/2019
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.