Säädökset alkuperäisinä: 2019

700/2019
Valtioneuvoston asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
699/2019
Laki ammattikorkeakoululain 41 §:n muuttamisesta
698/2019
Laki yliopistolain 46 §:n muuttamisesta
697/2019
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
696/2019
Laki terveydenhuoltolain 17 §:n muuttamisesta
695/2019
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta
694/2019
Laki työntekijän eläkelain 168 §:n muuttamisesta
693/2019
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta
692/2019
Laki Kevasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
691/2019
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
690/2019
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
689/2019
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
688/2019
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
687/2019
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
686/2019
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
685/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta annetun maa ja metsäta-lousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
684/2019
Laki luonnonsuojelulain 37 §:n muuttamisesta
683/2019
Laki metsästyslain muuttamisesta
682/2019
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
681/2019
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
680/2019
Laki osakesäästötilistä
679/2019
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 
678/2019
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta 
677/2019
Laki arpajaislain muuttamisesta
676/2019
Laki merimiesten palkkaturvalain 18 §:n muuttamisesta
675/2019
Laki palkkaturvalain 20 §:n muuttamisesta
674/2019
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
673/2019
Laki ulosottokaaren 3 luvun 44 §:n muuttamisesta
672/2019
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 49 §:n muuttamisesta
671/2019
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
670/2019
Laki maanvuokralain 19 §:n muuttamisesta
669/2019
Laki velkajärjestelyrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
668/2019
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
667/2019
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä
666/2019
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta
665/2019
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
664/2019
Laki konkurssilain muuttamisesta
663/2019
Valtioneuvoston asetus Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisestä lentoliikennesopimuksesta
662/2019
Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
661/2019
Valtioneuvoston asetus kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä
660/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
659/2019
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
658/2019
Laki poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
657/2019
Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa
656/2019
Laki turvallisuusselvityslain 25 §:n muuttamisesta
655/2019
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 322 §:n muuttamisesta
654/2019
Laki valmisteverotuslain 4 a §:n muuttamisesta
653/2019
Laki autoverolain 87 a §:n muuttamisesta
652/2019
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
651/2019
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.