Säädökset alkuperäisinä: 2019

750/2019
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
749/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
748/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten
747/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
746/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus osakesijoitusten vuosituottoprosentin laskennassa käytettävästä eläkelaitoksen tai Merimieseläkekassan enimmäispaino-osuudesta
745/2019
Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
744/2019
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
743/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
742/2019
Valtiovarainministeriön asetus Suomen Hallitusmuoto 1919 -juhlarahasta
741/2019
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
740/2019
Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
739/2019
Valtioneuvoston asetus avaruusasiain neuvottelukunnasta
738/2019
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
737/2019
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
736/2019
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
735/2019
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
734/2019
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
733/2019
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
732/2019
Laki tuloverolain muuttamisesta
731/2019
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
730/2019
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
729/2019
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
728/2019
Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
727/2019
Laki tuloverolain 119 ja 120 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
726/2019
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
725/2019
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta
724/2019
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
723/2019
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
722/2019
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
721/2019
Laki kilpailulain muuttamisesta
720/2019
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
719/2019
Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista
718/2019
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen I muuttamisesta
717/2019
Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueiden perustamisesta Varsinais-Suomen maakuntaan annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen 51 muuttamisesta
716/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
715/2019
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta
714/2019
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
713/2019
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen muuttamisesta
712/2019
Puolustusministeriön asetus sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista
711/2019
Valtioneuvoston asetus sotilastiedustelun tiedustelumenetelmistä
710/2019
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2019/796 unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä
709/2019
Valtioneuvoston asetus siviilitiedustelusta
708/2019
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
707/2019
Oikeusministeriön asetus konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä
706/2019
Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta
705/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2019
704/2019
Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta
703/2019
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
702/2019
Päätös Tullin työjärjestyksen 2 §:n muuttamisesta
701/2019
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.