Säädökset alkuperäisinä: 2019

800/2019
Valtioneuvoston asetus tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä
799/2019
Valtioneuvoston asetus tavaramerkeistä
798/2019
Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta
797/2019
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
796/2019
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
795/2019
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
794/2019
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
793/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen suuruudesta vuonna 2019
792/2019
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
791/2019
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta
790/2019
Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
789/2019
Laki rikoslain 23 ja 48 luvun muuttamisesta
788/2019
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 12 §:n kumoamisesta
787/2019
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
786/2019
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
785/2019
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta
784/2019
Laki laivavarustelain 3 §:n muuttamisesta
783/2019
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
782/2019
Vesiliikennelaki
781/2019
Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta
780/2019
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
779/2019
Laki haastemieslain muuttamisesta
778/2019
Laki ulosottokaaren muuttamisesta
777/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 17 ja 18 §:n kumoamisesta
776/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista mikrobeista, loisista sekä tavaroista
775/2019
Laki hallinto-oikeuslain 12 §:n muuttamisesta
774/2019
Laki tuomioistuinlain 10 luvun 6 §:n muuttamisesta
773/2019
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
772/2019
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta 
771/2019
Laki kaivoslain muuttamisesta
770/2019
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
769/2019
Laki maa-aineslain muuttamisesta
768/2019
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
767/2019
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
766/2019
Laki vesilain 11 luvun muuttamisesta
765/2019
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
764/2019
Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta
763/2019
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
762/2019
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
761/2019
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2019/2020 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
760/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF), sellaisena kuin se on muutettuna Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä pöytäkirjalla, liitteeseen F (APTU) ja liitteeseen G (ATMF) nojalla annettujen määräysten voimaantulosta
759/2019
Sisäministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
758/2019
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen 6 §:n muuttamisesta
757/2019
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun asetuksen muuttamisesta
756/2019
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 30 §:n muuttamisesta
755/2019
Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
754/2019
Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta
753/2019
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019–2020
752/2019
Valtioneuvoston asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta
751/2019
Valtioneuvoston päätös Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan yhdistymisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.