Säädökset alkuperäisinä: 2019

850/2019
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
849/2019
Laki sähkömarkkinalain 114 §:n muuttamisesta
848/2019
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
847/2019
Laki maakaasumarkkinalain 96 §:n muuttamisesta
846/2019
Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
845/2019
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamisesta
844/2019
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta
843/2019
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 117 §:n muuttamisesta
842/2019
Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta
841/2019
Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta
840/2019
Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta
839/2019
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta 
838/2019
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 8 a ja 12 §:n muuttamisesta
837/2019
Laki sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 a ja 14 §:n muuttamisesta 
836/2019
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
835/2019
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 136 §:n muuttamisesta
834/2019
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 238 §:n muuttamisesta
833/2019
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttamisesta
832/2019
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 26 ja 43 §:n muuttamisesta
831/2019
Laki perusopetuslain 36 a ja 42 a §:n muuttamisesta
830/2019
Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain kumoamisesta
829/2019
Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain 25 §:n muuttamisesta
828/2019
Laki kalastuslain 124 ja 125 §:n muuttamisesta
827/2019
Laki vesihuoltolain 16 ja 32 §:n muuttamisesta
826/2019
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain 35 f ja 37 §:n muuttamisesta
825/2019
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
824/2019
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
823/2019
Laki ympäristönsuojelulain 190 ja 197 §:n muuttamisesta
822/2019
Laki vesilain muuttamisesta
821/2019
Laki säätiölain 14 luvun 16 §:n muuttamisesta
820/2019
Laki tutkintavankeuslain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
819/2019
Laki vankeuslain 20 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta
818/2019
Laki oikeusapulain muuttamisesta
817/2019
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
816/2019
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
815/2019
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
814/2019
Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain muuttamisesta
813/2019
Laki ulosottokaaren 2 luvun 21 §:n muuttamisesta
812/2019
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
811/2019
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
810/2019
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
809/2019
Laki hallintolain muuttamisesta
808/2019
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
807/2019
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
806/2019
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
805/2019
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
804/2019
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
803/2019
Maa ja metsätalousministeriön asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
802/2019
Vuoden 2019 II lisätalousarvio
801/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.