Säädökset alkuperäisinä: 2019

900/2019
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
899/2019
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen lakkauttamisesta
898/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020
897/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2019–2022
896/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
895/2019
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjasta, Maailman postiliiton perussopimuksen yhdeksännestä lisäpöytäkirjasta ja Maailman postiliiton yleisohjesäännön ensimmäisestä lisäpöytäkirjasta
894/2019
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksesta
893/2019
Valtioneuvoston asetus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä
892/2019
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta
891/2019
Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Italiasta
890/2019
Sisäministeriön asetus teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi sekä latauslaitteen kapasiteetin pysyvästä rajoittamisesta ja sen toiminnan pysyvästä estämisestä
889/2019
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
888/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta
887/2019
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta 
886/2019
Laki eläintautilain 88 §:n muuttamisesta
885/2019
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 77 §:n muuttamisesta
884/2019
Laki valmiuslain 93 §:n muuttamisesta
883/2019
Laki puolustusvoimista annetun lain 44 §:n muuttamisesta
882/2019
Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n ja 14 luvun 4 §:n muuttamisesta
881/2019
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
880/2019
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 8 §:n muuttamisesta
879/2019
Laki työttömyysturvalain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta
878/2019
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
877/2019
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta
876/2019
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
875/2019
Laki vuosilomalain 2 §:n muuttamisesta
874/2019
Laki työsopimuslain 11 a luvun 9 §:n muuttamisesta
873/2019
Laki puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta annetun lain muuttamisesta
872/2019
Työaikalaki
871/2019
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
870/2019
Laki työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta
869/2019
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
868/2019
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta
867/2019
Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
866/2019
Laki joukkorahoituslain 1 §:n muuttamisesta
865/2019
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
864/2019
Laki rikoslain 17 luvun 16 c §:n muuttamisesta
863/2019
Rahankeräyslaki
862/2019
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdystä sopimuksesta
861/2019
Laki opintotukilain muuttamisesta
860/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020
859/2019
Laki veronkantolain 35 §:n muuttamisesta
858/2019
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
857/2019
Laki ajoneuvoverolain 48 ja 50 a §:n muuttamisesta
856/2019
Laki polttoainemaksusta annetun lain 19 ja 23 a §:n muuttamisesta
855/2019
Laki autoverolain 70 a ja 72 §:n muuttamisesta
854/2019
Laki tullilain 92 ja 94 §:n muuttamisesta
853/2019
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 66 ja 72 §:n muuttamisesta
852/2019
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
851/2019
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.