Säädökset alkuperäisinä: 2019

950/2019
Laki vakuutussopimuslain 1 §:n muuttamisesta
949/2019
Laki Potilasvakuutuskeskuksesta
948/2019
Potilasvakuutuslaki
947/2019
Verohallinnon päätös vuoden 2019 kiinteistöverotuksen päättymisestä
946/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020
945/2019
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
944/2019
Laki ympäristönsuojelulain 222 §:n muuttamisesta
943/2019
Laki tartuntatautilain eräiden säännösten kumoamisesta
942/2019
Laki panostajalain 23 §:n muuttamisesta
941/2019
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
940/2019
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetun lain 13 §:n kumoamisesta
939/2019
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 31 §:n muuttamisesta
938/2019
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
937/2019
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
936/2019
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
935/2019
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 14 ja 21 §:n muuttamisesta
934/2019
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
933/2019
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 b §:n muuttamisesta
932/2019
Laki lääkelain 30 e ja 89 b §:n muuttamisesta
931/2019
Laki kansanterveyslain 13 h §:n kumoamisesta
930/2019
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 20 ja 28 §:n muuttamisesta
929/2019
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
928/2019
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta 
927/2019
Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
926/2019
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta
925/2019
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 4 luvun 6 §:n kumoamisesta
924/2019
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
923/2019
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
922/2019
Laki sijoituspalvelulain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta
921/2019
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
920/2019
Laki valmisteverotuslain 4 a §:n 4 momentin kumoamisesta
919/2019
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
918/2019
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 20 b §:n muuttamisesta
917/2019
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 
916/2019
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
915/2019
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 58 a §:n muuttamisesta
914/2019
Laki autoverolain 87 a §:n 4 momentin kumoamisesta
913/2019
Laki valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n muuttamisesta
912/2019
Laki valtion talousarviosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta
911/2019
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
910/2019
Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
909/2019
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta
908/2019
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
907/2019
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
906/2019
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta
905/2019
Ulkoministeriön asetus Tansanian osallistavan istutusmetsäohjelman toisen vaiheen tukemisesta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
904/2019
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
903/2019
Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Maltalta
902/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020
901/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.