Säädökset alkuperäisinä: 2019

1000/2019
Puolustusministeriön asetus sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista
999/2019
Puolustusministeriön asetus Puolustusvoimien avaruustoiminnan valvonnasta
998/2019
Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta
997/2019
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
996/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020
995/2019
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
994/2019
Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
993/2019
Valtioneuvoston asetus vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta
992/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
991/2019
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen 60 §:n muuttamisesta
990/2019
Valtioneuvoston asetus eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 5 §:n 2 momentin voimaantulosta
989/2019
Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta
988/2019
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
987/2019
Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
986/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
985/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
984/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
983/2019
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
982/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
981/2019
Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
980/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
979/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
978/2019
Valtioneuvoston päätös maakunnista
977/2019
Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriä ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä koskevan lainsäädännön voimaantulosta
976/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
975/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2019
974/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020
973/2019
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta
972/2019
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
971/2019
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
970/2019
Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
969/2019
Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta
968/2019
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
967/2019
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta
966/2019
Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
965/2019
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta 
964/2019
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
963/2019
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
962/2019
Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
961/2019
Laki Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
960/2019
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
959/2019
Laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta
958/2019
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 15 §:n muuttamisesta
957/2019
Laki vakuutusyhtiölain 23 luvun 18 ja 21 §:n muuttamisesta
956/2019
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
955/2019
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 42 §:n muuttamisesta
954/2019
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
953/2019
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
952/2019
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
951/2019
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.