Säädökset alkuperäisinä: 2019

1100/2019
Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
1099/2019
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020
1098/2019
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
1097/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1096/2019
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1095/2019
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1094/2019
Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
1093/2019
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1092/2019
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun, eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin sekä mainittuun yleissopimukseen ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään IS-säännöstöön tehdyistä muutoksista
1091/2019
Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
1090/2019
Vuoden 2019 IV lisätalousarvio
1089/2019
Valtioneuvoston asetus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta
1088/2019
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1087/2019
Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1086/2019
Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1085/2019
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2019/1890 Turkin itäisellä Välimerellä ilman lupaa harjoittaman poraustoiminnan johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
1084/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2020
1083/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2020
1082/2019
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1081/2019
Verohallinnon päätös yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2018
1080/2019
Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1079/2019
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökauppakaudelle 2021–2030 maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyvien tietojen tarkkailusta
1078/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1077/2019
Ympäristöministeriön asetus Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista
1076/2019
Valtioneuvoston asetus Etelä-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista
1075/2019
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1074/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikelautakunnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1073/2019
Valtioneuvoston asetus sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta
1072/2019
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta
1071/2019
Valtioneuvoston asetus kehityspoliittisesta toimikunnasta
1070/2019
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2020
1069/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
1068/2019
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2020
1067/2019
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1066/2019
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020
1065/2019
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta
1064/2019
Laki lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta
1063/2019
Laki lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdystä sopimuksesta
1062/2019
Laki lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdystä sopimuksesta
1061/2019
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1060/2019
Laki postilain muuttamisesta
1059/2019
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
1058/2019
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
1057/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
1056/2019
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33 §:n muuttamisesta
1055/2019
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa
1054/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista
1053/2019
Valtioneuvoston asetus Algerian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
1052/2019
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2019/1716 Nicaraguan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
1051/2019
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.