Säädökset alkuperäisinä: 2019

1550/2019
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta 
1549/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista
1548/2019
Laki rehulain muuttamisesta
1547/2019
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta
1546/2019
Valtion talousarvio vuodelle 2020
1545/2019
Laki väylämaksulain 25 §:n muuttamisesta
1544/2019
Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain 42 §:n muuttamisesta
1543/2019
Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain 14 §:n muuttamisesta 
1542/2019
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 49 ja 49 a §:n muuttamisesta
1541/2019
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1540/2019
Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1539/2019
Laki tieliikennelain 106 a §:n muuttamisesta
1538/2019
Laki postilain 80 §:n muuttamisesta
1537/2019
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1536/2019
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1535/2019
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1534/2019
Laki luotsauslain 20 a §:n muuttamisesta
1533/2019
Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1532/2019
Laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1531/2019
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1530/2019
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1529/2019
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1528/2019
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta
1527/2019
Laki laiva-apteekista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1526/2019
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1525/2019
Laki laivavarustelain 28 ja 29 §:n muuttamisesta
1524/2019
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1523/2019
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1522/2019
Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain 55 §:n muuttamisesta
1521/2019
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1520/2019
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
1519/2019
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
1518/2019
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1517/2019
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1516/2019
Laki alusrekisterilain 13 f §:n muuttamisesta
1515/2019
Laki alusliikennepalvelulain 31 §:n muuttamisesta
1514/2019
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 22 a ja 93 §:n muuttamisesta
1513/2019
Laki alkolukkolain 15 §:n muuttamisesta
1512/2019
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 31 §:n muuttamisesta
1511/2019
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
1510/2019
Laki ajokorttilain 95 ja 95 a §:n muuttamisesta
1509/2019
Laki tuomioistuinlain 14 luvun 3 §:n muuttamisesta
1508/2019
Laki ajoneuvojen siirtämisestä
1507/2019
Laki raideliikennelain muuttamisesta
1506/2019
Laki Liikenneturvasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1505/2019
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
1504/2019
Laki Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1503/2019
Laki yksityistielain muuttamisesta
1502/2019
Laki ratalain muuttamisesta
1501/2019
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.