1595/2019

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (519/2017) 3 ja 7 §, sellaisena kuin niistä on 4 § asetuksessa 1158/2017, seuraavasti:

3 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon yleistä strategista ohjausta, suunnittelua ja kehittämistä mukaan lukien palveluvalikoiman ohjaus;

2) ministeriön tietohallinnon, tiedonhallinnan ja kyberturvallisuuden ohjausta ja kehittämistä;

3) hallinnonalan tiedonhallinnan, kyberturvallisuuden ja digitalisaation ohjausta ja kehittämistä;

4) ministeriön toimialan toiminnan kehittämiseen liittyvää tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden säädösvalmistelua, ohjausta ja suunnittelua;

5) sosiaali- ja terveydenhuollon talouden ja toiminnan yhteensovittamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen ja strategiseen kehittämiseen ja arviointiin liittyvää valmistelua;

6) sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden valmistelua yhdessä muiden osastojen kanssa ja niiden huomioon ottamista sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksessa;

7) Kansaneläkelaitoksen hoidettavana olevien asioiden ohjausta siltä osin kuin Kansaneläkelaitos hoitaa eritystä tehtävää lain perusteella sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa; sekä

8) Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta.

7 §
Johdon tuki -yksikkö

Johdon tuki -yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön hallinnonalan konsernistrategiatyötä ja ennakointityötä;

2) hallitusohjelman toimeenpanon seurantaa ja ohjausta;

3) konserniohjauksen kokonaisuutta;

4) ministeriön toiminnan ja johtamisjärjestelmän kehittämistä;

5) ministeriön säädösvalmistelun ja säädösvaikutusten arvioinnin kehittämistä;

6) etuuksiin ja menoihin liittyvien analyysimenetelmien kehittämistä sekä säädösvaikutusten, erityisesti taloudellisten vaikutusten arviointien tukemista; sekä

7) hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Hallitusneuvos
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.