1594/2019

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2019

Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä

Verohallinto on tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 12 §:n 16 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1392/2019, nojalla päättänyt:

1 §
Tietojen antamisen määräaikojen pidentäminen

Verohallinto pidentää seuraavien Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikoja:

1) tulonsaajalle maksetun verovapaan kilometrikorvauksen perusteena oleva kilometrimäärä;

2) luontoisetuna verotettavan autoedun käyttökustannusten laskennan perusteena oleva yksityisajojen kilometrimäärä.

Tiedot 1 momentin kilometrimääristä on annettava Tulorekisteriyksikölle viimeistään vuoden viimeisellä tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n 2 momentin tarkoittamia tietoja koskevalla ilmoituksella siten, että tieto on kohdistettavissa kyseiseen verovuoteen.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä (912/2018).

Päätöstä sovelletaan suorituksiin, joiden maksupäivä on 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen sekä niihin luontoisetuihin, jotka on annettu 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen. Aikaisempiin suorituksiin ja luontoisetuihin sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2019

Pääjohtajan estyneenä ollessa, Strategiajohtaja
Arto Pirinen

Ylitarkastaja
Markus Kautto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.