1494/2019

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 1 ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § asetuksessa 106/2015 ja 2 § asetuksessa 867/2016, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Oikeusministeriön tehtäviä ovat:

1) lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla, sekä muut lainsäädäntöasiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan;

2) valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja neuvonta Euroopan unionin oikeuteen liittyvissä asioissa;

3) tuomioistuimet, oikeudenkäyntimenettely ja oikeudellinen jaotus;

4) oikeusapu ja yleinen asianajajayhdistys;

5) talous- ja velkaneuvonta;

6) yleinen edunvalvonta;

7) syyttäjäntoimi;

8) ulosottotoimi ja konkurssipesien hallinnon valvonta;

9) sakkorangaistusten, yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano;

10) rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu;

11) rikoksen uhrien aseman kehittäminen, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan;

12) rikosrekisteri ja muut oikeusrekisterit;

13) armahdusasiat;

14) avioliitto-oikeudelliset hakemukset;

15) kansainvälinen oikeudenhoito, jos asia ei kuulu toisen ministeriön toimialaan;

16) Oikeuskanslerinvirasto lukuun ottamatta sen taloushallintoa;

17) valtiolliset vaalit, kunnalliset vaalit ja kansanäänestykset sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen;

18) puoluerekisteri sekä puolueiden tilinpidon ja varojen käytön tarkastaminen;

19) kielilain (423/2003) täytäntöönpanon seuranta;

20) Suomen säädöskokoelma;

21) onnettomuuksien tutkinta;

22) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto;

23) saamelaisten kulttuuri-itsehallinto ja saamelaisasioiden yhteensovittaminen;

24) Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi;

25) yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:

1) korkein oikeus;

2) korkein hallinto-oikeus;

3) hovioikeudet;

4) hallinto-oikeudet;

5) Ahvenanmaan hallintotuomioistuin;

6) käräjäoikeudet;

7) markkinaoikeus;

8) työtuomioistuin;

9) vakuutusoikeus;

10) Tuomioistuinvirasto

11) Rikosseuraamuslaitos;

12) Rikosseuraamusalan koulutuskeskus;

13) Syyttäjälaitos;

14) Valtakunnanvoudinvirasto;

15) ulosottovirastot;

16) Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto;

17) valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit;

18) konkurssiasiamiehen toimisto;

19) Oikeusrekisterikeskus;

20) Onnettomuustutkintakeskus;

21) lapsiasiavaltuutetun toimisto;

22) tasa-arvovaltuutetun toimisto;

23) tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto;

24) tietosuojavaltuutetun toimisto;

25) yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto;

26) yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta;

27) saamelaiskäräjät;

28) Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti;

29) kuluttajariitalautakunta;

30) tuomarinvalintalautakunta;

31) tuomarinkoulutuslautakunta;

32) oikeudenkäyntiavustajalautakunta;

33) nimilautakunta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas Blomqvist

Hallitussihteeri
Satu-Maaria Natunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.