1493/2019

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1255/2018) 2 ja 3 § seuraavasti:

2 §
Käyttöön suljetussa tilassa liittyvien suoritteiden maksut

Muuntogeenisten organismien käyttöön suljetussa tilassa liittyvistä suoritteista toiminnanharjoittajalta perittävät maksut ovat:

1) geenitekniikkalain 14 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelymaksu 375 euroa;

2) geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelymaksu 400 euroa, kun toiminnanharjoittaja ei ole pyytänyt 14 c §:n mukaisesti kirjallista päätöstä;

3) geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelymaksu 550 euroa, kun toiminnanharjoittaja on pyytänyt 14 c §:n mukaisesti kirjallisen päätöksen;

4) geenitekniikkalain 14 b §:ssä tarkoitetun hakemuksen käsittelymaksu 975 euroa; sekä

5) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen suorittama kirjallinen tarkastus 170 euroa.

Jos toiminnanharjoittaja tekee samanaikaisesti geenitekniikkalain 14 sekä 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, peritään toiminnanharjoittajalta kuitenkin ainoastaan edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu maksu. Jos toiminnanharjoittaja tekee geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen ja pyytää ilmoituksen käsittelystä geenitekniikkalain 14 c §:ssä tarkoitetun kirjallisen päätöksen, peritään toiminnanharjoittajalta kuitenkin ainoastaan 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu maksu.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tekemistä tarkastuskäyntiin perustuvista tarkastuksista toiminnanharjoittajalta peritään maksu, joka perustuu tarkastuksiin käytettyyn tuntimäärään siten, että kultakin alkavalta tunnilta peritään 90 euroa. Tuntimäärään sisältyy tarkastuksen valmisteluun käytetty aika, tarkastuskäynteihin käytetty aika ja tarkastuksen jälkitoimenpiteisiin käytetty aika. Maksua ei kuitenkaan peritä valmisteluun tai jälkitoimenpiteeseen käytetystä ajasta siltä osin kuin kumpikin erikseen ylittää kolme tuntia. Maksua ei peritä myöskään tarkastajan matkoihin käyttämästä ajasta eikä matkakustannuksista.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen liittyvistä mittauksista ja tutkimuksista sekä niihin sisältyvästä näytteenotosta toiminnanharjoittajalta peritään aiheutuneet välittömät kustannukset.

3 §
Tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön liittyvien suoritteiden maksut

Muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön liittyvistä suoritteista toiminnanharjoittajalta perittävät maksut ovat:

1) geenitekniikkalain 17 §:ssä tarkoitetun muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa koskevan hakemuksen käsittely 3 300 euroa;

2) geenitekniikkalain 20 §:ssä tarkoitetun tuotteen markkinoille saattamista koskevan hakemuksen käsittely 6 600 euroa; sekä

3) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen tai Ruokaviraston suorittama kirjallinen tarkastus 170 euroa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen tai Ruokaviraston tekemistä tarkastuskäyntiin perustuvista tarkastuksista toiminnanharjoittajalta peritään maksu, joka perustuu tarkastuksiin käytettyyn tuntimäärään siten, että kultakin alkavalta tunnilta peritään 90 euroa. Tuntimäärään sisältyy tarkastuksen valmisteluun käytetty aika, tarkastuskäynteihin käytetty aika ja tarkastuksen jälkitoimenpiteisiin käytetty aika. Maksua ei kuitenkaan peritä valmisteluun tai jälkitoimenpiteeseen käytetystä ajasta siltä osin kuin kumpikin erikseen ylittää kolme tuntia. Maksua ei peritä myöskään tarkastajan matkoihin käyttämästä ajasta eikä matkakustannuksista.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun tarkastukseen liittyneistä mittauksista ja tutkimuksista sekä niihin sisältyvästä näytteenotosta toiminnanharjoittajalta peritään aiheutuneet välittömät kustannukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2019

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.