1380/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen (1024/2010) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 813/2014, seuraavasti:

3 §
Tietojen merkitseminen tietojärjestelmään

Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään liittyneiden oikeushallinnon viranomaisten on talletettava tekemänsä ratkaisu tai sen tuomiolauselma ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sekä tehtävä siihen ratkaisemastaan asiasta ne merkinnät, jotka ovat tarpeen sille tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain (373/2010) 2 §:ssä, väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009), sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa (672/2002), sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa (754/2010), tieliikennelaissa (267/1981), rikosrekisterilaissa (770/1993), sotilasoikeudenkäyntilaissa (326/1983), sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa (255/2014), yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetussa laissa (400/2015), vankeuslaissa (767/2005), metsästyslaissa (615/1993) ja eläinsuojelulaissa (247/1996) säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Salla Silvola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.