1345/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/2007) 1 §:n 11 kohta ja 4 §, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 11 kohta asetuksessa 216/2016, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviä ovat:


11) työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) toimeenpano;


4 §
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään tarkemmin hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, organisaatiosta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu. Ministeriön työjärjestyksen antaa työministeri. Kun ministeriöön on määrätty useampi kuin yksi ministeri, kukin ministeri hyväksyy työjärjestyksen toimialansa osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Työministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Kari Klemm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.