1344/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 954/2014, seuraavasti:

11 §
Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät. Itä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa myös terveydenhuoltolain (1326/2010) 68 a §:ssä tarkoitetut tehtävät lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisessa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Hallitusneuvos
Marika Paavilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.