1332/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 9 §:n 4 momentin 5 kohta ja 10 §:n 4 momentin 31 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 4 momentin 5 kohta asetuksessa 371/2014 ja 10 §:n 4 momentin 31 kohta asetuksessa 148/2019, sekä

muutetaan 10 §:n 4 momentin 25 ja 32 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 148/2019, seuraavasti:

10 §
Työnantajavirkamiehet

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:


25) valtiovarainministeriö: apulaisosastopäällikkö ja sitä vastaavat virat, aluehallintovirastojen palvelussuhdeasioita käsittelevä virkamies, kehittämis- ja hallintotoiminnossa henkilöstöasioita käsittelevät virkamiehet, valtion työnantajatoiminnon virkamiehet sekä valtion työnantajatoiminnon viestinnästä vastaava virkamies;


32) aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan valtionvirasto: vastuualueen päällikkö, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut vastuualueen yksiköiden päälliköt ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikön johtaja sekä Ahvenanmaan valtionviraston hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikön tehtäviä hoitava virkamies;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Isamaria Mäkiaho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.