1329/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019.

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1056/2013) 1 ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § asetuksessa 302/2015 ja 2 § asetuksessa 19/2015,

seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Sisäministeriön tehtäviä ovat:

1) poliisihallinto;

2) yleinen järjestys ja turvallisuus;

3) sisäministeriön hallinnonalan rikostorjunta;

4) poliisin lupahallinto;

5) ampuma-aseet;

6) arpajaiset;

7) yksityinen turvallisuusala;

8) pelastustoimi;

9) hätäkeskustoiminta;

10) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin ja siihen liittyvät keskushallinnon tehtävät;

11) Suomen kansalaisuus;

12) maahanmuuton yleiset edellytykset ja maahanmuuton sääntely lukuun ottamatta työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoa sekä kansainvälinen suojelu;

13) turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja joukkopakotilanteisiin varautuminen;

14) ulkomaalaislain (301/2004) nojalla tapahtuva säilöönotto;

15) paluumuuttoon, maastamuuttoon ja ulkosuomalaisiin liittyvät asiat;

16) ulkomaan kansalaisten paluu ja palauttaminen;

17) rajaturvallisuuden ylläpitäminen, rajojen valvonta, rajatarkastukset ja meripelastustoimi;

18) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien yhteensovittaminen;

19) Suomen lippu ja Suomen vaakuna;

20) hengenpelastusmitalit ja Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit;

21) Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen hallinnointi.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) tai muutoin säädetään, sisäministeriön osastojen ja erillisten yksiköiden tehtävistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Poliisihallitus;

2) keskusrikospoliisi;

3) suojelupoliisi;

4) Poliisiammattikorkeakoulu;

5) poliisilaitokset;

6) Pelastusopisto;

7) Hätäkeskuslaitos;

8) Palosuojelurahasto;

9) Maahanmuuttovirasto;

10) turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset;

12) Rajavartiolaitos;

13) Kriisinhallintakeskus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019.

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Hallitusneuvos
Hanna Helinko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.