1297/2019

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain (470/2019) 3 §:n 2 momentin ja 4 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Hankinnan luvanvaraisuuden selvittämistä koskevan hakemuksen sisältö

Eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain (470/2019) 3 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa on ilmoitettava:

1) ennakkotiedon hakijan nimi ja yhteystiedot;

2) luovutuksensaajan nimi ja yhteystiedot sekä henkilötunnus tai syntymäaika taikka yritys- tai yhteisötunnus;

3) luovutuksensaajan kansalaisuudet tai kotipaikka;

4) kiinteistönvälittäjän tai muun asiamiehen nimi ja yhteystiedot;

5) luovutuksen kohteena olevan kiinteistön osoite ja kiinteistötunnus;

6) muut kuin 1–5 kohdassa tarkoitetut puolustusministeriön pyytämät luovutuksen osapuolia ja luovutuksen kohteena olevaa kiinteistöä koskevat tiedot.

Jos kiinteistön luovutuksensaaja on oikeushenkilö, hakemukseen on lisäksi sisällytettävä kuvaus luovutuksensaajan omistussuhteista. Kuvauksesta on käytävä ilmi tiedot yhteisön merkittävistä välittömistä ja välillisistä omistajista sekä heidän omistusosuuksistaan ja vaikutusvallastaan yhteisössä.

2 §
Lupahakemuksen sisältö

Eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa on ilmoitettava:

1) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi ja yhteystiedot sekä henkilötunnus tai syntymäaika taikka yritys- tai yhteisötunnus;

2) luovutuksensaajan kansalaisuudet tai kotipaikka;

3) kiinteistönvälittäjän tai muun asiamiehen nimi ja yhteystiedot;

4) luovutuksen kohteena olevan kiinteistön osoite ja kiinteistötunnus;

5) kiinteistön aiottu pääasiallinen käyttötarkoitus ja mahdolliset muut käyttötarkoitukset;

6) muut kuin 1–5 kohdassa tarkoitetut puolustusministeriön pyytämät luovutuksen osapuolia, luovutuksen kohteena olevaa kiinteistöä ja kiinteistön käyttötarkoitusta koskevat tiedot.

Jos kiinteistön luovutuksensaaja on oikeushenkilö, hakemukseen on lisäksi sisällytettävä kuvaus luovutuksensaajan omistussuhteista. Kuvauksesta on käytävä ilmi tiedot yhteisön merkittävistä välittömistä ja välillisistä omistajista sekä heidän omistusosuuksistaan ja vaikutusvallastaan yhteisössä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.