1259/2019

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan laivaväen ruokahuollosta aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen (820/2012) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1130/2015, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään laivaväen ruokahuollosta aluksella.

Tätä asetusta ei sovelleta kalastusalukseen.

Kotimaan liikenteessä olevassa aluksessa voidaan ruokailun toteuttamistavasta sopia toisin lukuun ottamatta 2 §:n 1 ja 2 momenttia, 7 §:n 3 momenttia sekä 9–11 §:ää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Kalastusalukseen, joka on käytössä tai valmis tämän asetuksen voimaan tullessa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.