1251/2019

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2019 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laeissa 607/2009 ja 1129/2017:

1 §

Verovuoden 2019 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2019 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 30,01 %
Kunnallisveron osuus 61,42 %
Kirkollisveron osuus 2,89 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
– sairaanhoitomaksun osuus 1,40 %
– päivärahamaksun osuus 4,28 %
3 §

Verovuodelta 2019 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2018 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2019 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2019 ja 1 päivän tammikuuta 2018 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2019 ja 1 päivän tammikuuta 2018 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden 2019 tuloveroprosenttia.

Ennen kuntien jako-osuuksien laskentaa maksuunpantua kunnallisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta Kunnallisveron alennus, euroa
Naantali 430 000
4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2019 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2019 Joulukuu 2 353 247 000
2020 Tammikuu 2 552 276 000

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2019 Joulukuu 55 240 000
2020 Tammikuu 60 740 000
5 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2019 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2019 helmikuusta vuoden 2019 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2019 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä 14 päivänä helmikuuta 2019 annettu valtiovarainministeriön asetus (203/2019).

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

Valtiovarainministeri
Katri Kulmuni

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.