1096/2019

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään jätteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen (179/2012) uusi 36 a ja 36 b § seuraavasti:

36 a §
Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa julkaistavaan tarjouspyyntöön ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaan pyyntöön sisällytettävät tiedot

Jätelain 33 §:n 2 momentin mukaisesti jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa julkaistavassa tarjouspyynnössä on oltava:

1) jätteen haltijan taikka jätelain 33 §:n 1 momentissa tarkoitetun jätteen kuljettajan tai muun toimijan nimi ja yhteystiedot;

2) jätteen laji, ominaisuudet ja määrä;

3) jätteen sijainti mahdollisuuksien mukaan kunnan tarkkuudella;

4) haettava jätehuoltopalvelu ja sen kesto;

5) määräaika tarjousten tekemiselle.

Jätelain 33 §:n 2 momentissa tarkoitettua kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevassa pyynnössä on 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi oltava tieto jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustassa tapahtuneesta muun palveluntarjonnan puutteen todentamisesta.

36 b §
Olennaiset tiedot kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta tehdystä sopimuksesta

Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaan toimitettavia jätelain 33 §:n 3 momentissa tarkoitettuja olennaisia tietoja kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta tehdystä sopimuksesta ovat:

1) sopimuspuolten nimet ja yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnukset;

2) jätteen laji, ominaisuudet ja määrä;

3) jätteen sijainti mahdollisuuksien mukaan kunnan tarkkuudella;

4) jätehuoltopalvelun luonne ja kesto;

5) palvelun hinta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Ympäristöneuvos
Riitta Levinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.