1087/2019

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa annetun valtioneuvoston asetuksen (343/2014) nimike sekä 1–3 ja 5 § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa ja lapsen kuulemisessa tuomioistuimessa

1 §

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 3 a luvussa tarkoitettujen asiantuntijapalveluiden järjestämisestä vastuussa olevalle kunnalle maksetaan asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriidan sovitteluistunnossa ja lapsen kuulemisessa tuomioistuimessa lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 300 euroa istuntopäivältä. Korvaus sisältää asiantuntija-avustajan perehtymisen asiaan ja avustamisen sovitteluistunnossa tai lapsen kuulemisessa tuomioistuimessa.

2 §

Jos asiantuntija-avustaja suorittaa sovittelijan tai tuomioistuimen kanssa sovittuja, sovitteluun tai lapsen kuulemiseen tuomioistuimessa liittyviä toimenpiteitä istunnon ulkopuolella, kunnalle maksetaan siitä korvauksena 40 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.

3 §

Kunnalle sovittelusta ja lapsen kuulemisesta tuomioistuimessa aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset sekä asiantuntijalle maksettava päiväraha korvataan valtion matkustussäännön mukaisina.

5 §

Sovittelun tai lapsen kuulemisen päätyttyä asiantuntijapalvelun järjestämisestä vastuussa olevan kunnan on toimitettava asiantuntijapalvelua käyttäneelle tuomioistuimelle lasku, josta on ilmettävä:

1) asia, johon korvausvaatimus liittyy;

2) päiväkohtainen korvaus istuntopäivittäin yksilöitynä;

3) korvaus istunnon ulkopuolella tehdystä toimenpiteestä, sen peruste ja siihen käytetty tuntimäärä;

4) kulukorvaukset eriteltyinä;

5) maksatusta varten tarvittavat tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Outi Kemppainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.