1086/2019

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen (556/1994) 1 luku ja 23 § sekä

muutetaan 8, 9 ja 13 § seuraavasti:

8 §

Jos tuomioistuin on lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa pyytänyt selvityksen sosiaalilautakunnalta, tämän on tehtävä selvitys yhteistyössä lapsen, lapsen vanhemman, huoltajan ja muun asiaan osallisen asuinpaikan sekä tarvittaessa myös oleskelupaikan sosiaalilautakunnan kanssa.

Sosiaalilautakunta saa tehdä selvityksen ainoastaan tuomioistuimen pyynnöstä. Selvityspyynnön vastaanottaneen sosiaalilautakunnan on lähetettävä selvitys suoraan sitä pyytäneelle tuomioistuimelle.

9 §

Jos tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 39 §:n nojalla pyytänyt sosiaalilautakuntaa selvittämään lapsen mielipiteen, se on tehtävä kiireisesti. Selvitykseen sovelletaan 8 §:n 2 momenttia.

13 §

Kun sosiaalilautakunta on vahvistanut lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen ja sosiaalilautakunnan tiedossa on, että asia on vireillä tuomioistuimessa, sen on lähetettävä sopimuksen jäljennös tuomioistuimelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2019

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Outi Kemppainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.