1071/2019

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus kehityspoliittisesta toimikunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Toimikunnan tarkoitus

Ulkoministeriön yhteydessä toimii kehityspoliittinen toimikunta, jonka tarkoituksena on kehityspolitiikan vaikuttavuuden vahvistaminen ja kehityspoliittisen vuoropuhelun edistäminen.

2 §
Toimikunnan tehtävät

Toimikunta on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava kehityspolitiikan neuvoa-antava elin.

Toimikunnan tehtävänä on:

1) muodostaa puolueiden ja sidosryhmien yhteistä näkemystä kehityspolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä;

2) seurata ja analysoida Suomen kehityspoliittisten linjausten ja Suomen kansainvälisten sitoumusten toteutumista;

3) edistää kestävää kehitystä tukevaa päätöksentekoa kehitysmaiden tilanteeseen vaikuttavilla politiikkalohkoilla;

4) tehdä suosituksia valtioneuvostolle kehityspolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta;

5) tehdä tunnetuksi kehityspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä.

3 §
Toimikausi

Valtioneuvosto asettaa toimikunnan ulkoministeriön esittelystä eduskunnan toimikaudeksi. Toimikunta toimii siihen asti, kunnes uusi toimikunta on asetettu.

4 §
Toimikunnan jäsenet

Toimikunnassa on enintään 20 toimikunnan toimikaudeksi asetettavaa jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Toimikunnan jäsenistön tulee edustaa mahdollisimman laajasti eduskuntapuolueita sekä kehityspolitiikan kannalta keskeisiä sidosryhmiä.

Ulkoministeriö pyytää eduskuntapuolueita ja sidosryhmiä nimeämään jäsenen ja varajäsenen toimikuntaan.

Jäsenistö valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston kokoonpanossa on huomioitava eduskunnan voimasuhteet.

Toimikunnassa on lisäksi ministeriöiden edustajia ja muita asiantuntijajäseniä.

5 §
Toimikunnan sihteeristö

Toimikunnalla on sihteeristö, joka on palvelussuhteessa ulkoministeriöön.

6 §
Päätöksenteko

Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni on ratkaiseva.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 2019.

Tämän asetuksen voimaan tullessa asetettuna oleva toimikunta jatkaa 31 päivänä joulukuuta 2019 päättyvän toimikautensa loppuun, ja siihen sovelletaan asettamispäätöksen ehtoja.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Työministeri
Timo Harakka

Lähetystöneuvos
Katja Ahlfors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.