1070/2019

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2020

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n 1 momentin ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu laissa 532/2017 ja viimeksi mainittu laissa 579/2015:

1 §
Lukiokoulutus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijakohtainen keskimääräinen yksikköhinta on lukiokoulutuksessa 6 305,48 euroa.

2 §
Taiteen perusopetus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitettu taiteen perus-opetuksen keskimääräinen yksikköhinta on 79,54 euroa opetustuntia kohden.

3 §
Kansalaisopistot

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä keskimääräinen yksikköhinta on 84,37 euroa opetustuntia kohden.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, samaan aikaan kuin talousarvio hyväksytään.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna Kosonen

Talouspäällikkö
Pasi Rentola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.