1067/2019

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (1267/2015) 11 § ja 46 §:n 11 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 11 § asetuksessa 594/2017 ja 46 §:n 11 kohta asetuksessa 782/2018, sekä

lisätään asetukseen uusi 14 b § ja 46 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 782/2018, uusi 12 kohta, seuraavasti:

11 §
Konserniohjausosaston yksiköt

Konserniohjausosastossa on seuraavat yksiköt:

1) talouskehitysyksikkö;

2) hallintoyksikkö;

3) ohjausyksikkö; ja

4) kansainvälisten asioiden yksikkö.

14 b §
Kansainvälisten asioiden yksikkö

Kansainvälisten asioiden yksikkö vastaa siitä, että Euroopan unionia koskevien asioiden sekä kansainvälisten asioiden hoito on ministeriössä laadukasta ja tuloksellista.

46 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee 44 ja 45 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


11) valtion virkamieslain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua viran siirtoa; ja

12) matkamääräyksen antamista ministerille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (131/2018).

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna Marin

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.