1028/2019

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (359/2014) 41 g §, sellaisena kuin se on asetuksessa 238/2017, sekä

muutetaan asetuksen 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 12 §, 13 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 14 ja 41 §,

sellaisina kuin ne ovat, 11 §:n edellä oleva väliotsikko ja 12 § asetuksessa 855/2015, 11 §, 13 § ja sen edellä oleva väliotsikko ja 14 § asetuksessa 806/2018 sekä 41 § asetuksessa 238/2017, seuraavasti:

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto
11 §
Toimiala

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) lukiokoulutus;

2) ammatillinen koulutus;

3) kielitutkinnot;

4) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionosuuksia ja -avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osaston asioiden valmistelussa tulee ottaa huomioon 7 luvussa säädettyjen yhteistyöryhmien tehtävät ja toimivalta.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen yleisistä edellytyksistä, strategisesta kehittämisestä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

12 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) ylioppilastutkintolautakunta;

2) opiskelijoiden oikeusturvalautakunta;

3) elinikäisen oppimisen neuvosto.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
13 §
Toimiala

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) yliopisto-opetus;

2) ammattikorkeakouluopetus;

3) tiede ja tutkimus;

4) arkistotoimi;

5) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtion rahoitusta ja muita avustuksia koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 24 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston asioiden valmistelussa tulee ottaa huomioon 7 luvussa säädettyjen yhteistyöryhmien tehtävät ja toimivalta.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen yleisistä edellytyksistä, strategisesta kehittämisestä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

14 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) Suomen Akatemia;

4) Kotimaisten kielten keskus;

5) Kansallisarkisto;

6) Varastokirjasto;

7) Kansalliskirjasto;

8) tutkimus- ja innovaationeuvosto;

9) tiedonjulkistamisen neuvottelukunta;

10) tutkimuseettinen neuvottelukunta.

41 §
Ministeriön yhteistä valmistelua tukevat yhteistyöryhmät ja toimintayksiköiden välinen yhteistyö

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, valmistelun yhteensovittamiseksi ja ministeriön kokonaisnäkemyksen muodostamiseksi ministeriössä on rahoituksen yhteistyöryhmä, tulosohjauksen yhteistyöryhmä, säädösvalmistelun yhteistyöryhmä, kansainvälisen toiminnan yhteistyöryhmä sekä tutkimuksen, ennakoinnin ja arvioinnin yhteistyöryhmä.

Yhteistyöryhmät käsittelevät asioita, jotka vaikuttavat useamman kuin yhden toimintayksikön toimialaan.

Muutoin valmisteltavana olevassa yksittäisessä asiassa, joka koskee myös toisen toimintayksikön toimialaa, valmistelijan tulee olla yhteydessä myös siihen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2019

Opetusministeri
Li Andersson

Kansliapäällikkö
Anita Lehikoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.