1015/2019

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2019

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1286/2015) 4, 7 ja 8 §, sellaisina kuin niistä ovat 7 ja 8 § osaksi asetuksessa 751/2016, seuraavasti:

4 §
Ympäristöministeriön alaiset valtio-omisteiset yhtiöt

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluva yhtiö on A-Kruunu Oy.

7 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajalla ja tieto- ja viestintäjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus;

3) lainsäädäntöjohtajalla ja lainsäädäntöneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja lainvalmisteluun sekä

4) talousjohtajalla, tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla, kehittämisjohtajalla, muulla kuin 2 tai 3 kohdassa mainitulla neuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, henkilöstöpäälliköllä, talouspäälliköllä sekä viestintäpäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

8 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, ylijohtajan, hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan, tieto- ja viestintäjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöjohtajan, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, talousjohtajan, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, kehittämisjohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Valtioneuvosto nimittää myös henkilöstöpäällikön, talouspäällikön ja viestintäpäällikön.

Muun virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2019

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöjohtaja
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.