1014/2019

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2019

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään ammatillisesta koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (673/2017) uusi 20 a § seuraavasti:

6 luku

Erinäiset säännökset

20 a §
Muu maksuton ruokailu

Sen lisäksi, mitä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 100 §:n 1 momentissa säädetään, päätoimisesti hevostalouden, metsäalan, maatalousalan ja puutarha-alan perustutkintokoulutuksessa opiskelevalla on oikeus jokaisena työpäivänä maksuttomaan ruokailuun, johon kuuluu päivittäisen aterian lisäksi aamiainen ja päivällinen. Tämä edellyttää sitä, että opiskelija joutuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti olemaan oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa tavanomaista työpäivää pidemmän ajan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2019

Opetusministeri
Li Andersson

Hallitussihteeri
Katri Kurppa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.