1005/2019

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2019

Valtioneuvoston asetus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen sääntöihin tehtyjen muutosten ja mainittuun yleissopimukseen liittyvän painolastivesien käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksyntää koskevan säännöstön voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 38/2017) liitteen A-1 ja D-3 sääntöön, B-3 sääntöön ja E-1 ja E-5 sääntöön Lontoossa 13 päivänä huhtikuuta 2018 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöslauselmilla MEPC.296(72), MEPC 297(72) ja MEPC.299(72) hyväksytyt muutokset sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvän painolastivesien käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksyntää koskeva Lontoossa 13 päivänä huhtikuuta 2018 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.300(72) hyväksytty säännöstö tulevat Suomen osalta voimaan 13 päivänä lokakuuta 2019 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 15 päivänä maaliskuuta 2019.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä lokakuuta 2019.

(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla osoitteessa www.traficom.fi sekä Liikenne- ja viestintävirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla osoitteessa www.traficom.fi sekä Liikenne- ja viestintävirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna Marin

Erityisasiantuntija
Sirkku Jaakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.