1004/2019

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2019

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyvään nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön sekä kemikaalien irtokuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) II liitteeseen liittyvään nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön (IBC-säännöstöön) sekä kemikaalien irtokuljetussäännöstöön (BCH-säännöstöön) Lontoossa 13 päivänä huhtikuuta 2018 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöslauselmilla MEPC.302(72) ja MEPC.303(72) hyväksytyt muutokset tulevat Suomen osalta voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 15 päivänä maaliskuuta 2019.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla osoitteessa www.traficom.fi sekä Liikenne- ja viestintävirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla osoitteessa www.traficom.fi sekä Liikenne- ja viestintävirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2019

Liikenne- ja viestintäministeri
Sanna Marin

Erityisasiantuntija
Sirkku Jaakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.