982/2019

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan puutarhatuotteiden varastointituesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (777/2002) 6 §, sekä

muutetaan 2 § ja 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on asetuksessa 1014/2011, seuraavasti:

2 §
Varaston hallinta

Varastotilan on oltava tuenhakuvuonna hakijan hallinnassa 1 päivän marraskuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana. Jos hakija ei omista varastoa, on tukihakemukseen liitettävä selvitys varaston hallintaoikeudesta.


4 §
Varastokirjanpito

Hakijan on pidettävä tuenhakuvuoden varastointikaudella 1 päivän marraskuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana ajan tasalla olevaa varastokirjanpitoa varastoissaan olevista tuotteista kuutiometrin tarkkuudella.Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä syyskuuta 2019.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2019

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.